Ljig se nalazi u zapadnom delu centralne Srbije na nadmorskoj visini od 152 m. Sa Beogradom je povezan Ibarskom magistralom. To je administrativni, privredni i kulturni centar istoimene opštine. Razvio se u ataru sela Gukoši kao drumsko naselje oko reke, po kojoj je dobio ime u drugoj polovini XIX veka. Za varošicu je proglašen 1920. godine. Naselje se brže razvijalo od kada je kroz njega prošla železnička pruga od Lajkovca za Gornji Milanovac.

Na površini od 279 kvadratnih kilometara nalazi se 26 naselja: Ba, Babajić, Belanovica, Bošnjanović, Brančić, Veliševac, Gukoš, Dići, Donji Banjani, Živkovci, Ivanovci, Jajčić, Kadina Luka, Kalanjevci, Kozelj, Lalinci, Latković, Liplje, Ljig, Moravci, Paležnica, Poljanice, Slavkovica, Cvetanovac sa naseljem Milavac, Štavica i Šutci.

Reka Ljig protiče zapadnim i severozapadnim područjem opštine. Ovakva pozicija uticala je da se najpre geografski, a kasnije i funkcionalno, Ljig deli na šumadijsku zonu na istoku i kolubarsku zonu u dolini reke Ljig.

Prema popisu iz 2002. godine na teritoriji Opštine je živelo 14.629 stanovnika u 27 naselja, od čega je 50,9% (7439) žena a 49,1% (7190) muškaraca. Prema površini i broju stanovnika opština Ljig pripada grupi manjih opština.

Ljig je udaljen 87 km od Beograda, 35 km od Valjeva i 40 km od Gornjeg Milanovca, na magistralnom putu Beograd – Podgorica. Na oko 8 kilometara južno od Ljiga je planina Rajac, a 27 kilometara jugoistočno planina Rudnik.

Opština Ljig ima povoljan saobraćajni položaj. Trasa magistralnog puta M-22 poznatiji kao Ibarska magistrala, prolazi središnjim delom opštine i povezuje je sa velikim delom Srbije, kao i sa Crnom Gorom. Regionalni put R-202 povezuje Ljig sa Valjevom, kao centrom Kolubarskog okruga, ali i dalje sa Osečinom i Loznicom u podrinjskom delu Srbije. S druge strane, to je veza sa Aranđelovcem, Šumadijom i dolinom Velike Morave.

U toku je gradnja autoputa Beograd-Južni Jadran, deonica Beograd-Požega, koji će proći sredinom opštine Ljig u dužini od oko 18,4 kilometara.

Na području opštine Ljig zastupljen je samo drumski saobraćaj, ali su posledice toga znatno umanjene relativno malom udaljenosti od aerodroma u Surčinu i rečnih pristaništa na Savi i Dunavu u Obrenovcu i Beogradu, kao i blizini železničkih stanica Lajkovac i Lazarevac pruge Beograd-Bar.
Autobuska stanica u Ljigu ima izrazito tranzitni karakter sa kratkotrajnim zadržavanjem autobusa na prolaznim linijama.